• OKRUGLI STO
  Fleksibilni elektroenergetski sistemi – smart grid
  Moderatori: Mirza Kušljugić i Jasna Hivziefendić
  PROGRAM
  1. Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije – REPCONS II
  Renewable energy policy consensus – REPCONS II
  2. Electrical Energy Markets and Engineering Education – ELEMEND.
  Gimnazija Mostar – Sala 3
  11:05 – 12:00
 • USAID/ Diaspora Invest
  Centar za kulturu Mostar
  21:00 – 23:00
 • BH K CIGRE Prezentacija
  PROGRAM
  Gimnazija Mostar – Sala 1
  14:15
 • BHAYA Meeting day I
  PROGRAM
  Gimnazija Mostar, Sala 7
  15:00 – 18:00
 • WORKSHOP
  Scientists as Entrepreneurs
  Moderatori: Ljiljana Đukanović, PhD and Kemal Hadžić, MSc
  Centar za kulturu Mostar – Sala 1
  15:30 – 17:30
 • Coffee with USAID Diaspora Invest representatives (Q&A session)
  Centar za kulturu Mostar
  17:30 – 18:30
 • Svečano otvaranje
  Pozorište Mostar
  19:30
  NAPOMENA
  U skladu s pandemijskim mjerama, u vezi s ograničenim brojem ljudi koji mogu boraviti u zatvorenom prostoru, obavještavamo članstvo da će svečanom programu moći prisustvovati isključivo zvanice sa pozivnicom.
  Hvala na razumjevanju.
 • BHAYA Meeting day II
  PROGRAM
  Mostar
  10:00 – 14:00
 • OKRUGLI STO
  5 godina od osnivanja Asocijacije “DnT”: vizija, misija i perspektiva
  Moderator: Hajrudin Džafo
  Gimnazija Mostar – Sala 1
  10:25 – 12:00
 • 3 Minute Thesis Competition
  – Networking, knowledge transfer, and enterpreneurship – D4D Project

  Centar za kulturu Mostar – Sala 1
  14:00 – 15:30
 • WORKSHOP
  Ethics in technology and medicine in COVID times
  Moderatori: Anela Zorlak, MSc i Dr. Adnan Begović
  Centar za kulturu Mostar – Sala 1
  16:00 – 18:00
 • Svečana promocija
  Monografija BHAAAS
  2007 – 2020 

  Centar za kulturu Mostar
  19:00
 • Gala večera
  Restoran Radobolja
  20:30