skip to Main Content
Dr. Esad Boškailo: Suicid Je Globalni Problem I Ne Treba Biti Tabu Tema

U okviru ciklusa predavanja namjenjenih medicinskim radnicima u BiH koje BHAAAS organizuje u sklopu platforme Web Medical Archives, Dr. Esad Boškailo  psihijatar i profesor psihijatrije na Univerzitetu u Arizoni, održao je  predavanje o temi “Upravljanje rizicima od samoubojstva” koje je pratilo 40-tak specijalizanata, specijalista porodične medicine, psihijatrije, medicinskih sestara, psihologa i socijalnih radnika zainteresovanih za ovu široku i značajnu temu, koja je na našim prostorima još uvijek tabu tema.

Kako je istakao dr. Boškailo  svake godine u svijetu se dogodi  oko 800 hiljada samoubojstava – što je jedno samoubojstvo svakih 40 sekundi, a u BIH se bilježi  preko 400 smrti zbog suicida godišnje, od čega je oko 220 u Republici Srpskoj, a u FBiH oko 200 samoubojstava. Prema iznesenim podacima, BIH ima nizak do srednji nivo stope samoubojstava. Faktori rizika za samoubojstvo su prethodna historija pokušaja samoubojstva koja je najjači pojedinačni faktor koji predviđa samoubojstvo te psihijatrijski poremećaji kao što su depresija, bipolarni poremećaj, alkoholizam ili zloupotreba drugih opojnih droga, šizofrenija i druge psihoze  koje mogu povećati rizik, te poremećaji  ličnosti, bolesti straha (anksioznost) uključujući panični poremećaj te posttraumatski stresni poremećaj i kombinacija depresije i anksioznosti koje značajno povećavaju rizik od samoubojstva.

“Svaka mentalna bolest je stigmatizirana i o njoj se ne priča, ljudi do sakrivaju. Samoubojstvo se ne može povezati samo sa mentalnim bolestima, samoubojstvo danas pokušavaju i izvršavaju i osobe koje nemaju dijagnozu neke mentalne bolesti i to je već globalni problem. Postoje riziko faktori koji pomažu ljekarima da predvide samoubilačke namjere.” Istakao je između ostalog dr. Boškailo i dodao kako se društvena podrška i porodična povezanost povezuju sa  manjim rizikom od samoubojstva. Dr. Boškailo je istaknuo izuzetno važnim osjećaj povjerenja pacijenta prema ljekaru, te sposobnost ljekara da prepozna suicidalne ideje i ponašanja koja mogu dovesti do tragičnog ishoda.

Tokom predavanja podijelio je značajna i važna iskustva iz dugogodišnje prakse s konkretnim primjerima koji mogu pomoći medicinskim radnicima da prepoznaju elemente suicidalnosti kod pacijenata s kojima se oni danas susreću o čemu se razvila dodatna diskusija sa pojedinačnim pitanjima i zaključcima koji će pomoći medicinskim radnicima da se bolje nose sa svakodnevnim izazovima.

Dr. Esad Boškailo je izuzetna ličnosti i jedan je od nesumnjivo najuglednijih predstavnika bosanskohercegovačke intelektualne scene u Americi, koji je jedno vrijeme bio i predsjednik Bosanskohercegovačko-američke akademije za nauku i umjetnost (BHAAAS). Predavanje dr. Esada Boškaila pogledajte na linku https://webarchives-bhaaas.org/medicine/replay-lectures/

Kao nastavak aktivnosti u oblasti medicine, 17.marta 2024.g. bit će održano novo predavanje o dijagnozi i tretmanu ADHD-a dr. Amera Smajkića. Predavanju mogu prisustvovati svi zainteresirani putem ovog linka

 

Back To Top