skip to Main Content
Dani Bosanskohercegovačko-američke Akademije Nauka I Umjetnosti

Objavljeno na http://www.mhrr.gov.ba/
Od 22. do 25. aprila u Brčkom će biti održani Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS), te je tim povom danas održana press konferencija na kojoj su o ovoj manifestaciji i njenom značaju govorili ministrica za ljudska prava i izbjeglice gđa. Semiha Borovac, dr Esad Boškailo i dr. Nirvana Pištoljević, potpredsjednica BHAAAS.

Kako je rečeno, riječ je o sedmim po redu godišnjim susretima, usmjerenim na prijenos znanja, koje organizira i provodi organizacija akademske bh. dijaspore u saradnji sa univerzitetima, klinikama, institucijama i drugim akterima u Bosni i Hercegovini.
„Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti“ postaju tradicionalna manifestacija prijenosa znanja iz medicinskih, tehničkih i drugih društvenih nauka. Ova vrijedna organizacija akademske dijaspore Bosne i Hercegovine, koju čine istaknuti doktori nauka, istraživači, profesionalci u raznim oblastima i umjetnici bosanskohercegovačkog porijekla, koji većinom žive u Sjevernoj Americi ali i Zapadnoj Evropi, povezana je sa univerzitetima i drugim obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama, organizacijama i klinikama u Bosni i Hercegovini i radi na nesebičnom prijenosu znanja sa ciljem da i našoj zemlji na ovaj način obezbijedi integriranje u savremene društvene tokove”, rekla je između ostalog ministrica Borovac.
Kako je istakao dr. Boškailo, bh. državljani koji žive i rade širom Sjedinjenih Američkih Država sa zadovoljstvom svake godine dolaze u svoju domovinu s ciljem promoviranja znanja, kao i konkretne pomoći u raznim granama medicine, te tehničkih, društvenih i drugih oblasti.
Dr. Pištoljević je ukratko predstavila program te je rekla da se „Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti“ svake godine održavaju u drugom bh. gradu.
“Na ovogodišnjim Danima BHAAAS će učestvovati do sada najveći broj predavača njih oko 250, koji dolaze iz SAD, Kanade, Australije, Kine, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Norveške, Holandije, Njemačke, Turske i Francuske, te će biti prisutno oko 1.000 učesnika. U toku ove manifestacije bit će 13 simpozija, s tim da će se po tri ili četiri održavati paralelno, jer će biti o različitim temama“, rekla je Pištoljević.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH/Sektor za iseljeništvo, kroz svoju nadležnost za iseljeništvo, od njenog osnivanja, ima dobru kontinuiranu saradnju sa ovom organizacijom bh. akademske dijaspore.
Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i  umjetnosti (BHAAAS) je, prema članstvu i aktivnostima, najveća i najznačajnija organizacija akademske dijaspore Bosne i Hercegovine. Osnovana je 2007. godine u Sjevernoj Americi. Okuplja oko 250 istaknutih doktora nauka i istraživača, profesionalaca u različitim oblastima i umjetnika bh. porijekla koji žive, uglavnom, u Sjevernoj Americi (Kanadi i SAD), ali i u Zapadnoj Evropi. Cilj Akademije je povezivanje bh. naučnika, umjetnika i profesionalaca u Sjevernoj Americi i drugim zemljama i gradnja mostova saradnje sa domovinom.
U okviru ove manifestacije, u četvrtak 23. aprila će biti upriličen i koncert Sarajevske filharmonije uz učešće američkih i bh. umjetnika.
Back To Top