skip to Main Content
Chicago

Akademija nauka i umjetnosti dijaspore

Sa sastanka u Chikagu Bosanskohercegovačka dijaspora se udružuje i nastupa muzički, folklorno, sportski, regionalno i religijski, a ljubaznošću uglednog ortopeda - hirurga i profesora na Univerzitetu u El Pasu, Texas, Enesa Kanlića, (kojeg smo predstavili…

Read more
Back To Top