Semiha-Borovac

Poštovani,

Sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj 99. sjednici usvojilo Politiku odnosa sa iseljeništvom Bosne i Hercegovine. Riječ je o prvom dokumentu kojim se institucionalizira saradnja između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, a koji je plod saradnje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i brojnih drugih institucija u našoj zemlji s ciljem unaprjeđenja saradnje sa iseljeništvom na obostrani interes.

Politika predstavlja putokaz i izraz volje dugoročne saradnje između države Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva. Tim dokumentom se definiraju principi kojim će se rukovoditi sve institucije prilikom poduzimanja aktivnosti i stvaranja uslova za saradnju sa iseljeništvom. Tri osnovna cilja saradnje su: razvoj pravnog sistema i institucionalnih kapaciteta, pružanje podrške iseljeništvu i unaprjeđenje saradnje, te stvaranje uslova za veći doprinos iseljeništva razvoju Bosne i Hercegovine.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je nakon sjednice naglasila je da u svijetu živi oko dva miliona Bosanaca i Hercegovaca, i to ne računajući tzv. “staru emigraciju”. U ogromnoj većini naše iseljeništvo ekonomski jako, obrazovano i snažno privrženo domovini BiH.

Današnje službeno saopštenje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i tekst usvojenog dokumenta, dostupan je na http://www.mhrr.gov.ba/Saopcenja/default.aspx?id=7234&langTag=bs-BA.