Svjetski Dan Srca Mostar 2017

PROGRAM
DANI SRCA U MOSTARU
25.09. – 01.10.2017.

RADIO I TV EMISIJE o potrebi prevencije kardiovaskularnih bolesti kroz promjene stila života.

Određivanje stepena rizika obolijevanja od KVB u Domu zdravlja na Bulevaru i Poliklinici MDD Merhamet Mostar od 25.-29.09.2017.

Naučni simpozijum

Kros trka: Bulevar – Španski trg u organizaciji Sportskog saveza grada, 30.09.2017. od 09-12h

Marš Španski trg – Mali i Veliki kuk na putu ka Podveležju sa određivanjem stepena rizika za KVB građanima Mostara, 01.10.2017. od 9.30-14.30h

ATTACHMENTS: