BHAAAS-sastanak

U utorak, 23.4.2013. godine u Sektoru za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH održan je sastanak s predstavnicima Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS) i članovima mostarskog organizacionog odbora petog godišnjeg skupa pod nazivom „Dani BHAAAS-a u BiH“.

Detaljnije