BHAAAS Jahorina 2

Bosanskohercegovačko – Američka Akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) poziva sve članove akademske zajednice, naučnike, istraživače, studente, pisce i umjetnike da predstave svoje radove na 10. (desetim) Danima BHAAAS-a, koji se ove godine održavaju od 21. do 24. juna na Jahorini, Hotel Termag.

Dani Akademije pružaju izvanrednu priliku renomiranim, ali i još neafirmiranim, članovima akademske zajednice da se međusobno upoznaju i pokrenu nove inicijative. Ovo je također prilika za polaznike postdiplomskih i postdoktorskih studija da steknu nove kontakte i uspostave mrežu sa kolegama iz svojih i srodnih struka. Na ovoj najvećoj naučnoj konferenciji na Balkanu na Jahorini bit će zastupljene akademske oblasti poput medicine, tehničkih nauka, prirodnih nauka, društvenih i humanističkih nauka, umjetnosti i kulture.

Pozivamo Vas da temu za svoj apstrakt prijavite do 10. aprila, rok za podnošenje kompletnih radova za tehničke simpozijume je 31. mart 2018. godine.

Please click here to visit the meeting website which contains information about the schedule, hotel reservation, transportation, conference dinner, etc…

POZIV / CALL FOR ABSTRACT (rok je produžen do 10.04.2018.)