Saradnja-unze-bosanskohercegovacka-akademija-umjetnost-nauka

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU UNIVERZITETA U ZENICI I BOSANSKOHERCEGOVAČKO-AMERIČKE AKADEMIJE UMJETNOSTI I NAUKA

U petak, 17.06.2016. godine Univerzitet u Zenici je ugostio predstavnike Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka te se ovom prilikom potpisao Sporazum o naučnoistraživačkoj i obrazovnoj saradnji između dvije institucije.

Bosanskohercegovačko–Američka Akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) je međunarodno afirmirana institucija. Svrha i cilj BHAAAS su širenje i razvoj nauke i umjetnosti u bosanskohercegovačkoj dijaspori u SAD i Kanadi. BHAAAS ima namjeru da poveže bosanskohercegovačke naučnike, umjetnike i pojedince istaknute u svojim profesionalnim oblastima, kao i da gradi mostove saradnje s domovinom.

Uvažavajući ciljeve i iskazane potrebe Univerzitet i BHAAAS su se usaglasili da im je od iznimne važnosti pokretanje međusobnu stručne i naučne saradnje poput organizovanja pozvanih predavanja, kongresa, simpozija, mentorskih programa i sudjelovanja u naučnoistraživačkim projektima. Sporazumom je takođe predviđen zajednički rad na istraživačkim projektima te apliciranje kod državnih, kantonalnih, međunarodnih i EU fondova, kao i prikupljanje donacija od međunarodnih institucija i prijateljskih država za tu svrhu. Ovo je bila prilika da predstavnici dvije institucije razmijene ideje o prvim projektima i mogućnostima saradnje, a posebno je razmatrano pitanje studijskog boravka studenata Univerziteta u Zenici u SAD-u a uz podršku predstavnika Akademije.

saradnja-unze-bosanskohercegovacka-akademija-umjetnost-nauka-2

saradnja-unze-bosanskohercegovacka-akademija-umjetnost-nauka-3

(http://unze.ba/)