Pisa-test Bih

Update:  3. maj 2016. godine

Zadovoljstvo nam je saopćiti da je sve spremno za implementaciju PISA testa u BiH 2018. godine!  Sve nadležne organizacije na svim nivoima vlasti u BiH, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo financija i trezora BiH, Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH i ministarstva obrazovanja,  u posljednjih šest mjeseci su dale pozitivno mišljenje o potrebi dovodjenja PISA testa u BiH.  Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) se,  nakon prikupljanja ovih pozitivnih mišljenja,  u martu  obratila  Vijeću ministara BiH sa zahtjevom za usvajanje rezolucije o PISA testu.   Imenovan je nacionalni koordinator i saradnja  sa OECD uredom je već počela. Novac potreban za provodjenje testiranja je osiguran od strane IPA 2015.

Evropski parlament je nedavno takodje usvojio i rezoluciju o BiH koja sadrži i slijedeći tekst:

“(European parliament) welcomes also the commitment of BiH to take part in the 2018 OECD PISA study; regards this study as a useful instrument for debating the quality of education and necessary reforms; commends the expressed will of all 13 ministries of education and all related agencies to take part in this joint effort; calls on the Commission to consider financing BiH’s participation in the study from pre-accession funds”

APOSO inače saradjuje sa svim ministrima obrazovanja povodom implementacije Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa.  Ona bi po prvi put bila definirana na ishodima učenja, tako da se po završetku njenog sprovodjenja očekuje i poboljšanje rezultata u PISA studiji u nekim narednim ciklusima (PISA test se daje svake tri godine).

 

Javna izjava BHAAAS-a povodom PISA testiranja

13. april 2015. godine

Članovi Bosansko-hercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS) žele da pozovu državne institucije da implementiraju test Programme for International Student Assessment (PISA) u Bosni i Hercegovini.  Mi smatramo da je ovo jedan od neophodnih koraka da bi se obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini podigao do standarda razvijenih zemalja Evrope i ostatka svijeta i stoga apelujemo na sve nadležne vladine organizacije da odvoje odgovarajuće vrijeme i sredstva za uvodjenje ovog programa.

PISA test postoji od 2000. godine a broj država koji učestvuju u njemu je u konstantnom porastu.  Preko 70 zemalja, uključujući sve zemlje u regionu osim Bosne i Hercegovine, sudjeluju u PISA testu ove godine.  Administraciju ovog testa sprovodi Organizacija za Ekonomsku Saradnju i Razvoj (OECD) a test, koji se sastoji iz tri dijela — čitanje, matematika, i nauka — se daje petnaestogodišnjim učenicima.  Ishodi testa su mjerilo ne samo za kvalitet obrazovanja u trenutku kada je sproveden, nego i za praćenje dugoročnih trendova u edukaciji.  Rezultati su značajni za prosvjetne radnike, društvene analitičare i državne institucije jer identifikuju karakteristike uspješnih škola i efektivnih obrazovnih strategija,  ali takodje ukazuju i  na raskorake u edukaciji koje su uzrokovane socio-ekonomskim faktorima.  Komparativni podaci koji se izvode iz PISA testa mogu da pokrenu značajne obrazovne reforme, kao što je bio slučaj u Njemackoj, Velsu, Poljskoj i drugim zemljama.

Slijedeći PISA test će se održati 2018. godine i prijava za učestvovanje se mora predati u OECD do kraja juna 2015. godine što znači da ministarstva obrazovanja treba urgentno da reaguju.  BHAAAS želi da se pridruži organizacijama kao što su Evropska inicijativa za stabilnost, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direktorat Evropske unije za obrazovanje i kulturu, i Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje koje podržavaju usvajanje PISA testa i koje već izvjesno vrijeme bezuspješno pokušavaju da predoče značaj ovog pitanja odgovarajućim vladinim ustanovama.

Usvajanje PISA testa je norma u obrazovnim sistemima zemalja u kojima postoji svijest o preduslovima za uspjeh mladih ljudi.  Neaktivnost povodom ovog važnog programa od strane naših državnih ustanova bi bio još jedan od pokazatelja izolovanosti Bosne i Hercegovine i njenog zaostajanja za modernim političkim, društvenim i obrazovnim trendovima.  Zato  BHAAAS smatra da je imperativno da se PISA što prije integriše u Bosansko-Hercegovački obrazovni sistem.