Nakon službene ceremonije otvorenja skupa, na kojoj su se prisutnima obratili ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, članica Upravnog odbora BHAAAS prof. Nirvana Pištoljević, predsjednica BHAAAS Azra Terzic i direktor USAID za BiH Peter Duffy, o potrebi prekida trasgeneracijskog nasilja govorila je prof. Dawn Noggle (Phoenix, USA). U radnom dijelu održani prvi internacionalni simpoziji u oblasti savremenih tehnologija (IAT) i medicine.

Prvi dio Internacionalnog simpozija o inovativnim i interdisciplinarnim aplikacijama savremenih tehnologija (IAT) započeo je tematskim oblastima: 1. Kompleksni sistemi i biomedicinski inžinjering, 2. Elektroenergetski sistemi, 3. Telekomunikacije, 4. Strojarstvo 5. Građevinarstvo 6. Kompjuterske nauke 7. Studentski radovi.
Simpozij je namijenjen naučnicima, inžinjerima i studentima iz gore navedenih naučnih oblasti. Voditelj simpozija: Mirsad Hadžikadić (Charlotte, USA/BHAAAS), Samir Avdaković (Sarajevo, BiH/BHAAAS).

Internacionalni simpozij iz porodične medicine – Jednodnevni simpozij iz porodične medicine i srodnih oblasti, sa akcentom na savremena saznanja u navedenim oblastima i primjenjene metode u radu sa pacijentima.
Simpozij je namijenjen svim ljekarima, ljekarima specijalistima, studentima medicine, studentima Fakulteta zdravstenih studija, te medicinskim sestrama/tehničarima i ostalim zdravstvenim radnicima sa interesovanjem u primarnoj zdravstvenoj zastiti i srodnim oblastima. Voditelj simpozija: Melida Hasanagić (Mostar, BiH) i Andi Arnautović (Chicago, USA/BHAAAS).

BHAAAS-2016-2

U okviru simpozija iz porodične medicine održane su sesije:
– Hronične nezarazne bolesti u ambulanti porodične medicine, voditelj sesije: Boris Pejić;
– Problemi javnog zdravlja, voditelj sesije: Doc. Zarema Obradović;
– Osteoporoza, voditelj sesije: Amra Osmančević i Dijana Avdić;
– Hitna stanja u porodičnoj medicini, voditelj sesije: Milka Mirnić.

Prvi dio Internacionalnog simpozija iz oblasti ranog rasta i razvoja/pedijatrije  – Voditelj simpozija: Nirvana Pištoljević (New York, USA/BHAAAS), Selena Bajraktarević (UNICEF, BiH).

Transdisciplinarni simpozij sa temama relevantnim za oblast “Jedno zdravlje – jedna medicina” – Voditelj simpozija: Azra Blažević (Saint Louis, USA/BHAAAS).

Na kraju programa prvoga dana skupa, u velikoj sali Hotela “Sunce” održan  je sjajan koncert američkih članova Sarajevske filharmonije (Jessica Goldbaum, Erin Morse, Carrie Rexroat, Magdalene Rickard, Catherine Schule). Ova aktivnsot je realizirana u okviru Programa međunarodne razmjene muzičara klasične muzike, koji vode BHAAAS i Sarajevska filharmonija.

BHAAAS-koncert-2016

BHAAAS-koncert-2016-2

(http://www.mhrr.gov.ba/)