Otvaranje-8.dani-BHAAAS-2016

Obraćanjima predsjednice Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS) Azre Terzić, ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Semihe Borovac te direktora Misije USADID-a u BiH Peter Daffy danas je u Neumu otvoren međunarodni naučni simpozij Dani BHAAAS u BiH.
Riječ  je o najvećem međunarodnom naučnom skupu koji se u ovoj godini održava u našoj zemlji i koji će okupiti više od hiljadu učesnika te čak 260 predavača, vrhunskih stručnjaka bh. porijekla koji rade na prestižnim univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Holandiji, Malti, Turskoj, Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, a koji će prenijeti svoje znanje i razmijeniti mišljenja sa kolegama naučnicima i studentima iz BiH.

Otvaranje-8.dani-BHAAAS-2016-1

U popodnevnim satima skupu se pridružio i član Predsjedništva BiH iz RS Mladen Ivanić koji je pozdravio ogroman entuzijazam koji članovi Akademije ulažu u svoj rad. Na sastanku sa članovima Akademije i ministricom Borovac naglasio je da iznimno cijeni njihov naučni rad i znanje koje su spremni podijeliti sa ljudima u BiH.

Otvaranje-8.dani-BHAAAS-2016-2

Obraćanje ministrice Borovac prenosimo u cjelosti:

Poštovana predsjednice Akademije Azra Terzić,
poštovani članovi Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti i učesnici simpozija,
poštovani direktore USAID-a i Peter Daffy
predstavnici medija,

Ponosna sam da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pokrovitelj osmih godišnjih susreta pod nazivom „Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti u BiH“.
Danas posebno želim da istaknem da mi u Bosni i Hercegovini iznimno cijenimo rad ove akademije koja je po brojnosti i profilu svog članstva te po dosadašnjim aktivnostima najveća i najznačajnija organizacija akademske dijaspore Bosne i Hercegovine u svijetu.
Ponosni smo na činjenicu da Akademija okuplja oko 300 istaknutih doktora nauka, istraživača profesionalaca u raznim oblastima i umjetnika bosanskohercegovačkog porijekla koji žive u Sjevernoj Americi i u Zapadnoj Evropi.
Mi u Bosni i Hercegovini svjesni smo uloge i utjecaja dijaspore, a posebno naučne dijaspore, na društveni, ekonomski, kulturni i obrazovni razvitak BiH. Zbog toga smo spremni mijenjati politiku prema dijaspori sa ciljem da je više vežemo za BiH.
Interes Bosne i Hercegovine svakako jeste da ogromne ljudske resurse dijaspore usmjeri ka održivom razvoju našeg društva i države.
Bosanskohercegovačku dijasporu na svim kontinentima smatramo neizostavnim i posebno važnim dijelom naše domovine, i veoma bitnom karikom na putu Bosne i Hercegovine u euroatlantske integracije. Nema sumnje da su naši ljudi bez obzira da li žive ovdje ili u dijaspori, najdragocjeniji kapital naše zemlje.
Poznato vam je da je Bosna i Hercegovina učinila značajne pomake na planu euroatlantskih integracija i očekujemo da će aplikacija BiH za članstvu u Evropskoj uniji uskoro biti prihvaćena u Briselu.
Pored evropskih integracija, Bosna i Hercegovina fokusirana je i na ekonomske reforme sa ciljem poboljšanja životnog standarda građana, vladavinu prava ali i borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma. Jedan od ključnih vanjskopolitičkih prioriteta je aktivacija Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP).
U svim ovim pitanjima vidimo mogućnost djelovanja naše dijaspore i vas konkretno jer vas smatramo istinskim i najboljim ambasadorima naše zemlje u svijetu.
Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka to je već godinama. Iako ste odlično integrirani u razvijenim zemljama prijema, vi nikad ne zaboravljate svoju domovinu – Bosnu i Hercegovinu i pomažete joj dijeljenjem onoga što najviše vrijedi, a to je znanje.
Zbog toga sam zahvalna našoj naučnoj dijaspori za ovako nesebičan doprinos razvoju Bosne i Hercegovine.
S obzirom na ogroman entuzijazam članova Akademije uvjerena sam da će biti nastavljena razmjena znanja i ideja s kolegama i studentima u Bosni i Hercegovini i regiji. Sa druge strane, Ministarstvo će intenzivirati saradnju između Bosne i Hercegovine i njene dijaspore rasute širom svijeta, te jačati bilateralnju saradnju sa zemalja u kojima žive naši vrijedni i čestiti ljudi.
Želim Vam uspješan rad i ugodan boravak ovdje u Neumu.

Hvala Vam

Otvaranje-8.dani-BHAAAS-2016-3

(http://www.mhrr.gov.ba/)