skip to Main Content
Jedan Od Najvećih Naučnih Skupova U Regiji

Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) i ove godine organizira jedan od najvećih naučnih skupova u regiji – Dani BHAAAS, koji će se održati od 21. do 24. juna u hotelu Termag na Jahorini. Dani BHAAAS se organiziraju već deset godina, a jubilej ove značajne manifestacije biće u znaku zanimljivih naučnih predavanja. Očekuje se dolazak preko hiljadu sudionika, uključujući stotine predavača koji sudjelovati u dvadeset sedam simpozija iz medicine i tehničkih, prirodnih, društvenih i humanističkih nauka.

Tako će akademik Dejan Milošević govoriti o najnovijim istraživanjima u atonauci, novoj oblasti nauke koja proučava kretanja i interakcije sa svjetlošću elektrona u atomima. Jedna atosekunda je milijarditi dio milijarditog dijela sekunde, a atonauka proučava njihovo kretanje.

Akademik Milošević redovni je profesor teorijske fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a od 2014. je član Evropske akademije nauka i umjetnosti. Ovaj dobitnik individualne Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva za 2011. godinu, objavio je 175 naučnih radova koji su, prema Web of Science, citirani čak 6300 puta.

Kako omogući transmisiju poruke na način na koji je samo pošiljalac i primalac mogu pročitati, upoznat će nas profesor matematike na Wellesley College u Bostonu Ismar Volić. Ovaj bh. stručnjak, koji je držao preko 150 predavanja na pet kontinenata, govorit će na temu “Kriptografija i privatnost”. Regulacija kriptografije je aktivna i delikatna debata sa velikim reperkusijama na privatnost, a u njenom centru je matematika na kojoj počivaju kriptografski algoritmi.

Pored toga, profesor Volić će održati još dva predavanja, jedno u simpoziju primijenjene matematike, na temu topološke obrade podataka, nauke koja izučava “oblik” podataka, a drugo u simpoziju edukacije gdje će se osvrnuti na važnost STEM (science, technology, engineering, mathematics) obrazovanja, pogotovo u zemljama u razvoju.

Zanimljivo je da je Volić, Fulbright stipendista i pod okriljem tog programa provodi tekući semestar kao gostujući istraživač na Odsjeku za Matematiku Prirodno-Matematičkog Fakulteta u Sarajevu.

Kompleksnost je svuda oko nas i to je jedna od kritičnih nauka za 21. vijek., a o ovoj temi govorit će je profesor na Univerzitetu Sjeverne Karoline u Šarloti dr. Mirsad Hadžikadić. Njegovo istraživanje obuhvata oblasti analitike, vještačke inteligencije, medicinske informatike i kompleksnih sistema. Do sada je objavio preko 50 naučnih radova i tri knjige, organizirao međunarodne konferencije, a glavni je editor za časopis Politika i kompleksni sistemi. Dr. Hadžikadić je osnivački dekan Koledža za Informacijske tehnologije i osnivački direktor Instituta za kompleksne sisteme. Trenutno obavlja funkciju Izvršnog direktora analitičkih programa.

(https://ekskluziva.ba/)

Back To Top