Pismo Podrske Ministrice Zdravstva Zenicko-dobojskog Kantona

E-mail Print PDF

Broj: 11-37-19060/11

Zenica,21.07.2011.godine

BHAAAS (bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti)

2411 Newburg Road, Louisville Kentucki 40205, USA

Dr Kenan Arnautović

PREDMET: Pismo podrške manifestaciji „Dani BHAAAS-a u BiH“ u Zenici od 12. do 14.

oktobra 2011.godine, dostavlja se,-

Poštovani,

Kao aktuelna Ministrica zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, po primitku Vašeg pisma kojim nas obavještavate o manifestaciji „Dani BHAAAS-a u BiH“, bila sam jako prijatno iznenađena. Informirali ste nas o samom formiranju i aktivnostima Akademije BHAAAS, članovima u istoj, kao i aktivnostima i planovima za buduće djelovanje. Priznajem sa oduševljenjem, da je zamisao o osnivanju jedne ovakve Akademije više nego dobra, imajući u vidu da su članovi mladi, obrazovani i perspektivni ljudi koji će nadam se svojim daljnjim aktivnostima dati pečat razvoju svoje domovine.

Stoga dajem svoju punu podršku manifestaciji „Dani BHAAAS-a u BiH“ koja će se, što me posebno raduje, održati u našem gradu Zenici, koja je centar Zeničko-dobojskog kantona i koja može dati svoj doprinos što boljoj organizaciji i samom održavanju manifestacije, s obzirom na svoju već tradicionalnu gostoljubivost i otvorenost.

Također Vas ovim putem obavještavam da Vam ovo Ministarstvo na čijem sam čelu, apsolutno stoji na raspolaganju, kada je u pitanju i organizacija i održavanje manifestacije.

E-mail adresa Ministarstva azdravstva je This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , a kontakt telefoni su: 0038732244931; 0038732245711. Nadamo se uspješnoj saradnji na obostrano zadovoljstvo.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO: Ministrica

1x Naslovu,

1x a/a. Mr med.sci.dr Senka Balorda

Share this article

 

 

Sponsors
platinum.pnggold.pngsilver.pngbronze.pngfriends.png

BHAAAS Membership

Founding Members

Andi Arnautović MD
Family Medicine
Chicago, IL

Kenan Arnautović, MD, PhD, FAANS, FACS
Neurosurgery
Memphis, TN

Almasa Bass, PharmD
Clinical Research and Drug Development
Chapel Hill, NC

Sead Beganović, MD, PhD
Oncology
Indianapolis, IN

Lejla Hadzikadić, MD, MSc
General Surgery
Boston, MA

Mirsad Hadzikadić, PhD
Computing and Informatics
Charlotte, NC

Zlatko Haverić, MD
Hospitalist
Joliet, IL

Aleksandar Hemon
Literature
Chicago, IL

Emir Hodzić, DVM, PhD
Research
Davis, CA

Migdat Hodzić, PhD
Technology
Santa Clara, California

Eldin E. Karaiković, MD, PhD
Orthopaedics
Chicago, IL

Djenita Pašić, Esq., JD
Law
Louisville, KY

Rešad Pašić, MD, PhD
Obstetric and Gynecology
Louisville, KY

Adnan Šarčević, MD, MSc
Psychiatry and Behavioral Sciences
New York

Read more...

 

 

Board of Directors

Azra Terzich, EdD
President
Louisville, KY

Dusica Babovic-Vuksanovic, MD, MSc
Vice President
Rochester, MN

Nirvana Pistoljevic, PhD
Second Vice President
New York, NY

Patrick McCarthy, MSc
Executive Board Member at Large
Saint Louis, MO

Esad Boskailo, MD
Past President
Phoenix, AZ

Dino Mulic, DMA
Edinburg, TX

Ismar Volic, Ph.D
Natick, MA

Amila Buturovic, PhD
Toronto, Canada

Emir Festic, MD, FCCP
Jacksonville, FL

Dino Kujundzic, JD
Alexandria, WA

Namik Haveric, MD
Washington, DC

Lejla Hadzikadic Gusic, MD, MS
Charlotte, NC

Asim Haracic, MD
Washington, DC

Suad Kapetanovic, MD
Los Angeles, CA

Diana Milojevic, MD
San Francisco, CA

Mahira Tanovic, MD
Glendale, NY

Read more...

 

 

Committees

EXECUTIVE COMMITTEE
Azra Terzich, EdD, President
Dusica Babovic Vuksanovic, MD, MSc, Vice President
Nirvana Pistoljevic, PhD, Second Vice President
Emir Festic, MD, Secretary
Patrick McCarthy, MSc, Executive Board Member at Large
Igor Lemajic, MBA, Treasurer
Ismar Volic, PhD, Assistant Treasurer
Esad Boskailo, MD, Former President
Slavica Hrnkas, Technikal Secretary


LEGAL COMMITTEE
Dino Kujundzic
Djenita Pasic


FINANCE COMMITTEE
Dino Mulic
Emir Festic
Asim Haracic


PRESIDENTAL ADVISORY COMMITTEE
Esad Boskailo
Mirsad Hadzikadic
Eldin Karaikovic
Kenan Arnautovic
Sasa Hemon
Dzenita Pasic
Andi Arnautovic
Gordan Srkalovic


ETHICS COMMITTEE
Esad Boskailo
Mahira Tanovic
Dijana Milojevic


TREASURER
Igor Lemajic
Ismar Volic,
assistant treasurer


WEB PAGE
Lejla Hadzikadic, Coordinator
Nirvana Pistoljevic, Coordinator, New Web Site
Amir Milic, Webmaster
Adnan Atic, BHAAAS FB Page


NEWSLETTER
Dusica Babovic
Patrick McCarthy
Erol Avdovic


SARAJEVO OFFICE
Nirvana Pistoljevic, official BHAAAS representative in BiH
Adi Karaikovic, logistics, Days of BHAAAS in BiH


MEMBERSHIP COMMITTEE
Dusica Babovic-Vuksanovic
Amila Buturovic
Emir Festic
Namik Haveric


SPOKESPERSON
Djenita Pasic


HISTORIAN
Enes Kanlic


SECTIONS
Emir Hodzic (Sciences and Sections Coordinator)
Eldin Karaikovic (Medicine)
Mirsad Hadzikadic (Technology)
Dino Mulic (Arts)
Erol Avdovic (Public Relation)
Amila Buturovic (Social Sciences)

Read more...

 

 

Criteria for Membership/ Membership Fees

Sve kategorije clanstva moraju ispunjavati sljedece uslove:

 1. Bosanskohercegovacko porijeklo.
 2. Drzavljanstvo ili stalni boravak u USA ili Kanadi;
 3. Visoka strucna sprema/graduate degree, sa izuzetkom kandidata iz nenaucnih oblasti;
 4. Odanost nacelima BHAAAS;
 5. Odanost ideji visenacionalne, demokratske Bosne i Hercegovine;
 6. Postovanje najvisih etickih i moralnih standarda, ukljucujuci i nacela vezana za slobodnu razmjenu ideja i misljenja;

Kriteriji za prijem:


1. Redovni clan (Active member):

 • Doktorat ili ekvivalent, sa izuzetkom kadidata iz oblasti kulture, umjetnosti, novinarstva i drugih nenaucnih oblasti;
 • Istaknuto profesionalno prisustvo (objavljene knjige, clanci, naucni i strucni radovi, odrzani koncerti, izlozbe, patenti, kriticka priznanja etc) u vlastitoj oblasti;
 • Zapazena aktivnost u okviru bosanskohercegovacke zajednice;

2. Pridruzeni clan (Associate Member):

 • Magisterij ili ekvivalent, sa izuzetkom kandidata iz oblasti kulture, umjetnosti, novinarstva i drugih nenaucnih oblasti;
 • Istaknuta aktivnost, kao i duzina prisustva, u svojoj profesionalnoj oblasti;
 • Znacajna aktivnost u okviru bosanskohercegovacke zajednice;

3. Dopisni clan (Corresponding Member):

 • Phd/ekvivalent ili magisterij/ekvivalent, sa izuzetkom kadidata iz oblasti  kulture, umjetnosti, novinarstva i drugih nenaucnih oblasti;
 • Kandidati ne ispunjavaju uslov stalnog boravka u USA/Kanadi, ali ispunjavaju uslov bosanskohercegovackog porijekla;
 • Zapazen doprinos bosanskohercegovackoj zajednici, nauci i kulturi;

4. Medjunarodni clan (International Member):

 • Kandidat ispunjava uslove i kriterije za Redovno ili Pridruzeno, osim sto ne zivi u Sjevernoj Americi, niti je bosanskohercegovackog porijekla;
 • Kandidat se istice aktivnostima vezanim za dobrobit bosanskohercegovacke zajednice, kako u zemlji, tako i u inostranstvu;

5. Pocasni clan (Honorary Member):

 • Kandidati ne ispunjavaju uslove i kriterije za ostale kategorije clanstva, ali su se istakli dosadasnjim radom vezanim za dobrobit bosanskohercegovacke zajednice u Sjevernoj Americi;

6. Kandidat (Candidate Member):

 • Kandidati su u procesu viseg stepena obrazovanja u USA ili Kanadi, a kompletiranjem procesa ce ispuniti uslove I krtierije za redovno ili pridruzno clanstvo; (vremenski limit za kategoriju kandidata je minimum jedna (1) a maksimum sedam (7) godina);
 • Kandidat ima fakultetsku diplomu;

 

 

Active members
$150.00 annually

Associate members
$75.00 annually

Corresponding members
$75.00 annually

Candidate members
$25.00 annually

International members
N/A

Honorary members
N/A

Read more...

 

 

International Cultural Exchange Program 2015-2016

MORE INFORMATION

PAYMENT INSTRUCTIONS:
1. Click the button (down)
2. Select the right Campaign
3. Fill required data
4. Check the $40 box
5. Write in the "Comment" box below what the payment is being made for so that it is credited towards this specific program


Copyright © 2010 Bhaaas.org. All Rights Reserved.