Jahorina Hosts Biggest Scientific Gathering In The Balkans

Jahorina hosts biggest scientific gathering in the Balkans

The Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences (BHAAAS) will host the biggest scientific gathering…

Susreti Nauke I Kulture Kroz Promociju Razmjene Ideja

Susreti nauke i kulture kroz promociju razmjene ideja

Bosanskohercegovački komitet/ogranak Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BH K/O CIGRÉ) biće aktivan sudionik ovih…

Poziv / Call For Abstract

Poziv / Call for Abstract

Bosanskohercegovačko – Američka Akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) poziva sve članove akademske zajednice, naučnike, istraživače,…

Tenth (10th) Days Of BHAAAS In B&H – Jahorina 2018

Tenth (10th) Days of BHAAAS in B&H - Jahorina 2018

BHAAAS Announcement TENTH (10th) DAYS OF BHAAAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA JAHORINA 2018 Hotel Termag, Jahorina,…

Teslić 2017 -Tehnička Sekcija – Kraći Izvještaj

Teslić 2017 -Tehnička sekcija - kraći izvještaj

9. Dane BHAAAS u Tesliću (2017. godina) Tehnička sekcija obilježila je sa deset (10) simpozija…

Koncert ACCORDEUS, Banja Vrucica, 25.05.2017.