Ninth (9th) Days Of BHAAAS In B&H

Ninth (9th) Days of BHAAAS in B&H

BHAAAS Announcement NINTH (9th) DAYS OF BHAAAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA TESLIC 2017 Hotel Kardial, Banja…

Knjiga Sažetaka

Knjiga sažetaka

Knjiga sažetaka - Neum 2016

Photo Reportage – Neum 2016

Photo reportage - Neum 2016

Photo reportage - Neum 2016

SIMPOZIJ O RANOM RASTU I RAZVOJU: Znanje Je Djeljivo Bogatstvo

SIMPOZIJ O RANOM RASTU I RAZVOJU: Znanje je djeljivo bogatstvo

UNICEF BiH je kroz partnerstvo sa Bosanskohercegovačko-američkom akademijom umjetnosti i nauka, (BHAAAS) u sklopu međunarodne…

Drugi I Treći Dan Skupa „Dani BHAAAS U BiH“ U Neumu

Drugi i treći dan skupa „Dani BHAAAS u BiH“ u Neumu

U petak, 27. maja predavači iz Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS) održali su sljedećih…

Face TV Ekskluzivno Na Najvećem Regionalnom Naučnom Simpoziju U Neumu