Program –  9th Days Of BHAAAS In Bosnia And Herzegovina

Program - 9th Days of BHAAAS in Bosnia and Herzegovina

“9th DAYS OF BHAAAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA” "The Bridge of Knowledge" Organizatori Bosanskohercegovačko-američka akademija…

Poziv Za Prijavu Na 9. Dane BHAAAS-a U BiH

Poziv za prijavu na 9. Dane BHAAAS-a u BiH

Najveći naučno-stručni internacionalni skup na Balkanu, izvanredna prilika za sve naučnike i članove akademske zajednice…

Ninth (9th) BH-ICU Symposium On Intensive Care Medicine

Ninth (9th) BH-ICU Symposium on Intensive Care Medicine

BHAAAS Announcement NINTH (9th) DAYS OF BHAAAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: NINTH (9th) BH-ICU SYMPOSIUM…

9th DAYS OF BHAAAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
Invitation – 9th BHAAAS Neurosurgical Symposium

Invitation - 9th BHAAAS Neurosurgical Symposium

Dear friends, dear colleagues We would like to invite you to 9th BHAAAS Neurosurgical Symposium…

O Stanju života, Nauke I Visokog Obrazovanja U BiH

O stanju života, nauke i visokog obrazovanja u BiH

Roko Markovina je sveučilišni profesor u mirovini i počasni član BHAAAS. Bio je zastupnik u…