Seventh (7th) Days Of BHAAAS In B&H

Seventh (7th) Days of BHAAAS in B&H

BHAAAS Announcement SEVENTH (7th) DAYS OF BHAAAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA BRČKO 2015 April 22.…

6. BHAAAS Days In B&H; Bihac, May 21-24, 2014

6. BHAAAS days in B&H; Bihac, May 21-24, 2014

Technical Sciences Symposium starts on Tuesday, May 21 with beginning at 9:00 am in Hotel…

Otvoreni “Peti Dani BHAAAS-a U Mostaru”

Otvoreni "Peti dani BHAAAS-a u Mostaru"

Biomedicinski međunarodni simpozij "Peti dani BHAAAS-a u Mostaru" svečano je danas na Medicinskom fakultetu Sveučilišta…

Sastanak S Predstavnicima BHAAAS

Sastanak s predstavnicima BHAAAS

U utorak, 23.4.2013. godine u Sektoru za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH…

Konferencija Za štampu U Parlamentarnoj Skupštini BiH

Konferencija za štampu u Parlamentarnoj skupštini BiH

Konferencija za štampu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine - najava „Petih dana BHAAAS-a u…

5th Days Of BHAAAS In B&H; Mostar, April 25-27, 2013

5th Days of BHAAAS in B&H; Mostar, April 25-27, 2013

Medicinska sekcija: BHAAAS koordinator medicinske sekcije je Dr. Dusica Babovic-Vuksanovic. Dr. Mehmed Haznadar je koordinator…