Elmedina Grobovic BHAAAS

Na Jahorini su počeli deseti Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije nauke i umjetnosti. Konferenciju je posjetio veliki broj uglednih profesora, istraživača, doktora, akademskih radnika.

VIDEO

(http://ba.n1info.com/)