Dr nauka Nirvana Pistoljevic, psiholog
Predsjednica,
New York, NY

Mr nauka Emir Festic, ljekar
Potpredsjednik
Jacksonville, FL

Dr nauka Amila Buturović, orijentalista
Generalni sekretar
Toronto, Canada

Mr nauka Dusica Babovic-Vuksanović, ljekar
Bivša predsjednica
Rochester, MN

Dr nauka Svjetlana Bukvich, muzička umjetnica (2017-2020.)
New York, NY

Dr nauka Mirsad Hadzikadic, inžinjer (2017-2020.)
Charlote, NC

Mr nauka Patrick McCarthy,
Executive Board Member at Large
Saint Louis, MO

Amra Sabic-El-Rayess, doktor medjunarodnih odnosa (2016-2019.)
New York, NY

Dr nauka Zdravko Šalipur, inžinjer (2017-2020.)
Phoenix, Arizona

Amer Smajkić, ljekar (2016-2019.)
Chicago, IL

Mahira Tanovic, ljekar (2015-2018.)
Glendale, NY

Edisa Tokovic – Padder, ljekar (2017-2020.)
Ellicot City, MD

Eldina Vejzović Nizamic, ljekar (2016-2019.)
Seattle, WA

Dr nauka Ismar Volic, matematičar (2015-2018.)
Natick, MA