BHAAAS News From ANUBIH

BHAAAS News from ANUBIH

Dear BHAAAS Members, It is our great pleasure to inform you that two of our members have been elected as members of the Bosnian and Herzegovinian Academy of Arts and Sciences or Akademija nauka i…

Više
(VIDEOINTERVJU) Ko Je Dr. A From Bosnia?

(VIDEOINTERVJU) Ko je dr. A from Bosnia?

Rođeni Sarajlija, koji je već 24 godine u Americi, za Moju BiH govori o životu, porodici, ponovljenoj specijalizaciji iz neurohirurgije, te kako je od skromne ambicije nastala značajna organizacija ljudi koja okuplja naše intelektualce, umjetnike, naučnike, profesore... Poštovani…

Više