Dani BHAAAS-a U Neumu

Dani BHAAAS-a u Neumu

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac i predstavnici Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS) danas će u Sarajevu najaviti osmi godišnji susret ”Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti u BiH”,…

Read more
  • 1
  • 2