(VIDEOINTERVJU) Ko Je Dr. A From Bosnia?

(VIDEOINTERVJU) Ko je dr. A from Bosnia?

Rođeni Sarajlija, koji je već 24 godine u Americi, za Moju BiH govori o životu, porodici, ponovljenoj specijalizaciji iz neurohirurgije, te kako je od skromne ambicije nastala značajna organizacija ljudi koja okuplja naše intelektualce, umjetnike, naučnike, profesore... Poštovani…

Više