CALL FOR PROPOSAL – NINTH (9th) DAYS of BHAAAS in B&H – TESLIC 2017

Najveći naučno-stručni internacionalni skup na Balkanu, izvanredna prilika za sve naučnike i članove akademske zajednice

Sarajevo, 11. mart 2017. – BHAAAS poziva sve članove akademske zajednice, naučnike, istraživače, studente, pisce i umjetnike da predstave svoje radove na devetim Danima BHAAAS-a, koji se ove godine održavaju od 25. do 28. maja u Tesliću (Banja Vrućica). Internacionalni simpozijum Intenzivne medicine će se održati u Banjaluci.

Dani BHAAAS-a u pružaju izvanrednu priliku renomiranim, ali i još neafirmisanim, članovima akademske zajednice da se međusobno upoznaju i pokrenu nove inicijative. Ovo je također prilika za polaznike postdiplomskih i postdoktorskih studija da steknu nove kontakte i uspostave mrežu sa kolegama iz svojih i srodnih struka. Na konferenciji u Tesliću biće zastupljene različite akademske oblasti poput medicine, tehničkih nauka, prirodnih nauka, društvenih i humanističkih nauka, umjetnosti i kulture.

Svi zainteresovani temu za svoj apstrakt od 200 do 300 riječi mogu prijaviti  do 24. aprila za medicinske simpozijume, dok je rok za podnošenje kompletnih radova za tehničke simpozijume bio 25. februar 2017. godine, iako će Komisija za prijem radova razmotriti naknadne prijave odgovarajućeg kvaliteta. Apstrakti iz drugih naučnih i umjetničkih oblasti su dobrodošli i uvrstiće se u odgovarajuće sesije ili u novoformiranu sesiju koja odgovara prirodi prijava. Detaljnije…

pay-membership-make-donationPAYMENT INSTRUCTIONS:
1. Click the button (right)
2. Select the right Campaign
3. Fill required data
4. Check the $40 box
5. Write in the “Comment” box below what the payment is being made for so that it is credited towards this specific program